Web je přesunut na Active Masters, všechny informace najdete tam :)

Propozice závodů ITchampions pro rok 2016

1/) Společné - obecné propozice

Účast: Závodů IT champions se mohou účastnit  IT profesionálové i všichni, kteří mají tento obor rádi. Účastník svým přihlášením výslovně prohlašuje, že v posledních 3 letech nebyl registrovaným cyklistickým, případně běžeckým závodníkem (dle typu závodu).

Pravidla: IT champions se řídí soutěžním řádem  uvedeným na webu akce, případně v místě konání závodu. Účastník závodu si je vědom, že závod se koná za plného silničního provozu, že se ho účastní na vlastní nebezpečí a bude dodržovat jeho pravidla. Dále prohlašuje, že je zdravotně - fyzicky způsobilý a zprošťuje pořadatele odpovědnosti za zranění, zcizení a ztráty, které se mohou přihodit během akce. Souhlasí, že pořadatel může použít účastníkem poskytnutá data pro potřeby tohoto závodu s tím, že budou náležitě chráněna ve smyslu §11 zákona č.101/2000 sb. 

Účast v závodu je podmíněna registrací závodníka  a uhrazením startovného. Startovné placené před datem závodu je hrazeno výhradně bezhotovostním převodem. Již uhrazené startovné se v případě neúčasti závodníka na akci nevrací. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě zrušení závodu (např. z důvodu vyšší moci) zaplacené startovné nevracet.

 

2) Propozice závodu ITchampions MTB

Datum, místo: 3. září 2016, Dalešický pivovar (www.pivovar-dalesice.cz

Registrujte se na: www.sportt.cz - centrální systém registrace na různé závody. Případná nápověda je zde: https://www.sportovniservis.cz/system/faq Věříme, že si poradíte, kdyžtak pište na petr.samsuk@itchampions.cz

Startovné: při registraci do 22. srpna 2016 -  600 Kč fyzická osoba, 600 + DPH firemní závodníci. Při registraci po 22. srpnu, nebo na místě: 700  Kč fyzická osoba, 700 + DPH firemní závodníci. Startovné zahrnuje zajištění závodu (tratě, navigace, čipová časomíra), celodenní catering, neomezená konzumace nápojů, hudba, atrakce pro děti, …).  

Doprovod ve VIP zoně: 350,- / os, děti do 1m výšky zdarma. Zahrnuje celodenní catering včetně nápojů.

KategorieMuži/ženy vždy do 40, do 50 a nad 50 let (Masters), firemní / klubové týmy (tříčlenné týmy na dlouhé trati, hodnotí se součet časů všech 3 členů). Každá firma může postavit více týmů. 

Tratě: 27 a 54 km terénem v okolí Dalešického pivovaru

Výroční závod: ITchampions&Friends - kritérium na 10km - každý tým může postavit jednoho člena, startovní interval 30 vteřin

Časový harmonogram:
9:00 – 11:15 registrace v prostoru pivovaru, občerstvení před startem
12:00 - start dospělí dlohá trať

12:10 - start dospělí krátká trať

... občerstvení po dojezdu :) 
cca 15:00 - start kritéria ITchampions&Friends

cca 15:30 - vyhlášení vítězů a předání cen

 

 

3) Propozice závodu ITchampions Únětická 12

Datum, místo: 21. května 2016, Únětický pivovar u Prahy  (www.unetickypivovar.cz

Registrujte se na: www.sportt.cz - centrální systém registrace na různé závody. Případná nápověda je zde: https://www.sportovniservis.cz/system/faq Věříme, že si poradíte, příp. pište na petr.samsuk@itchampions.cz

Startovné: při registraci předem -  150 Kč, na místě 200 Kč. Startovné je možné uhradit i na fakturu, pište na petr.samsuk@itchampions.cz. Startovné zahrnuje zajištění závodu (tratě, navigace, čipová časomíra), občerstvení před závodem a nápoje po závodě, atrakce pro děti, …).  Děti a mládež do 18 let zdarma.  

KategorieMuži/ženy vždy do 40, do 50 a nad 50 let (Masters), firemní/klubové týmy (tříčlenné týmy, hodnotí se součet časů všech 3 členů). Každá firma může postavit více týmů. A samozřejmě závod dětí.

Tratě: 6 a 12 km (dva okruhy) terénem v okolí Únětického pivovaru

Časový harmonogram:
9:00 – 11:00 registrace v prostoru pivovaru, občerstvení před startem
11:15 - start děti
12:00 - start dospělí, hromadný start pro obě trasy a všechny kategorie

cca 14:00 vyhlášení vítězů a předání cen